Skip to main content

Horizontální betonárny

Stacionární technologická zařízení pro výrobu betonu, pro různá určení. Betonárny používané pro výrobu transport betonu, nebo výrobu prefabrikátů. Velikosti zařízení jsou určené velikostí objemu hotového betonu od 0,5 po 4 m3. Jedná se o dva základní typy zařízení:

  • HBS – horizontální betonárny se skipovým dopravníkem
  • HBP – horizontální betonárny s vynášecím dopravníkem

Jedná se o velmi produktivní zařízení, které je možné kombinovat s různými typy zásobníků kameniva. Nejčastěji použité jsou řadové, nebo kapsové zásobníky. Jako alternativu je možné řešit betonárnu s válcovým zásobníkem, poněvadž se jedná o velmi efektivní zařízení.

Horizontální betonárny umožňují navrhnout zákazníkovi optimální zařízení podle jeho konkrétních požadavků.