Skip to main content

Věžové betonárny

Stacionární technologická zařízení pro velké výkony pro transport betonu, nebo výrobu prefabrikátů. Velikosti zařízení jsou určené velikostí objemu hotového betonu od 1 po 4 m3. Základním parametrem pro určení typu je velikost míchačky a zásobníku kameniva, které navrhujeme od 100 do 1000 m3.

Kamenivo do věžových betonáren je dopravováno transportními dopravníky, nebo elevátory naší konstrukce. U elevátorů je možnost klasického korečkového zařízení, nebo „S“ dopravníků. Jednotlivé komponenty jsou navrženy přesně podle požadavků na konstrukční řešení betonárny.