Skip to main content

Mobilní a přemístitelné betonárny

Zařízení pro výrobu betonu, která mají dočasné působení. Jedná se o horizontální betonárny ve speciálním provedení, které umožňuje rychlou montáž a demontáž. Velikosti zařízení jsou určené velikostí objemu hotového betonu od 0,5 po 4 m3.

Jedná se o tyto základní typy zařízení:

  • MB – mobilní betonárny se skipovým dopravníkem, v kompaktním provedení s velikostí míchačky 0,5 do 2 m3
  • MBS – mobilní betonárny s řadovým zásobníkem s velikostí míchačky 1 – 3 m3
  • MBP – Mobilní betonárny s řadovým zásobníkem a vynášecím dopravníkem. Velikosti míchačky 1,25 – 3,33 m3

Tato zařízení jsou vybavena mobilními základy nebo speciálními úpravami pro umístění na zpevněných plochách.