Skip to main content

Tepelné hospodářství

Pro zajištění celoročního provozu betonáren v složitějších klimatických podmínkách vyrábí a navrhuje MERKO celou řadu topných systémů pro ohřev záměsové vody, horkého vzduchu pro temperování provozu, nebo ohřev kameniva.

Systémy jsou navrhovány pro všechny typy medií, které jsou dnes běžně vyžadovány.

Nejčastěji jsou zařízení řešena se zemním plynem, LPG, LTO. Celkový systém je řešen do 1 MW.